English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

учител по история и география в прогресивно училище 2, Варна

Дата на публикуване:
05 юли 2024 г.
Валидна до:
15 август 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let's Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!

Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България. 

Ако имате вътрешна мотивация да се развивате като професионалист и намирате лично удовлетворение да участвате в изграждането на свободни и отговорни личности, Вашето място е при нас!

От следващата учебна година за Основно прогресивно училище 2 търсим учител история и география.

Учителят по история и география при нас:
 • Насърчава младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развива в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
 • Изгражда заедно с учениците хронологична историческа рамка, в чийто контекст открива заедно с тях свързаните събития от социалния и културният живот на обществата.
 • Стимулира любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомага тестването на хипотези и да ги вдъхновява да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти. 
 • Използва подходящи педагогически похвати и обогатява учебния процес с преживелищни практики.

Отговорности на ролята учител в прогресивно училище:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по история и география, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност;
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма, и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите; 
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изискванията за заемане на ролята:
 • Висше образование, специалност "История","Културология", комбинирана специалност "История и география", “Гражданско образование” с педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален етап. Предимство е опит с международни програми и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език - писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна грамотност- Google Workspace, Toddle/Moodle или подобни образователни платформи;
 • Умения за управление на групова динамика и отлични презентационни умения;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Умение за бърза адаптация и екипна работа.

На нашите учители ние предлагаме:
 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Ваучери за храна;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Номинална такса при записване на свое дете в прогресивно училище;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Обучения по международно призната програма с високи стандарти за средно образование (International Baccalaureate); 
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите на rozalia.radeva@transform.bg :
 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.
Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.

По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!