English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Учител следобедни дейности с английски език в прогресивно училище 2, Варна

Дата на публикуване:
05 юли 2024 г.
Валидна до:
15 август 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!
Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България.

Ако имате вътрешна мотивация да се развивате като професионалист и намирате лично удовлетворение да участвате в изграждането на свободни и отговорни личности, Вашето място е при нас!

От следващата учебна година за Основно прогресивно училище 2 търсим учител по английски език и следобедни дейности в подготвителен и 1 клас.

Следобедният учител при нас:
 • Участва във формулирането на последователни цели, свързани с учебното съдържание и планиране на образователния процес в начален етап за съответния клас, съвместно с водещия учител.
 • Подготвя и води часове по английски език.
 • Подготвя материали и планира дидактически и преживелищни дейности.
 • Провежда самостоятелно часове в следобедните дейности на децата като осигурява изследователски подход на учене.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 • Участва в администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата в начален етап.
 • Прилага рефлексията към собственото преподаване за усъвършенстване на планирането и реализацията на учебния процес.
Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?
 • Висше образование- начална/предучилищна педагогика, Английска филология с педагогически профил или в процес на завършване;
 • Практически опит в преподаването на група деца (от 6 до 12 годишни) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Отлична езикова култура;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво С1;
 • Компютърна и медийна грамотност- Google Workspace, Toddle/Moodle или подобни образователни платформи;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • Откритост, позитивност и обич към децата;
 • Проактивност и екипно сътрудничество;
 • Любознателност и готовност за самоусъвършенстване.
На нашите учители ние предлагаме:
 • Стимулираща среда за изява и възможност да сте част от развитието на нов образователен модел в България;
 • Конкурентно заплащане и удължен платен годишен отпуск;
 • Ваучери за храна;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Номинална такса при записване на свое дете в прогресивно училище;
 • Въвеждащи обучения за нови учители;
 • Система за професионално развитие с диференцирана менторска и коучинг програма;
 • Обучения по международно призната програма с високи стандарти за средно образование (International Baccalaureate);
 • Квалификационна програма с кредити, водена от експерти-методици по стандартизиран компетеностен модел на прогресивни училища;
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно и международно ниво;
 • Възможност за водене на клуб/ателие (извънкласна дейност).
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ще очакваме да ни изпратите на rozalia.radeva@transform.bg:
 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео или писмо с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте учител в прогресивно училище и пример/и за нестандартен образователен подход от Вашата практика.
Ще се свържем с тези от вас, които отговарят на описаните изисквания.

По време на процеса по подбор, ние ще изследваме Вашия иновативен подход, висок стандарт на преподаване и проактивно мислене.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.