English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Медицинска сестра на почасова ангажираност в училище 3, Слатина

Дата на публикуване:
05 юли 2024 г.
Валидна до:
15 август 2024 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Обичате ли да работите с деца?

Можете да изберете да сте част от екипа на Основно прогресивно училище 3 като медицинска сестра с (до) 4 часова ангажираност.

Описание на ролята медицинска сестра в прогресивно училище:
 • Провеждате профилактични дейности за ограничаване на рисковите фактори за здравето в училището като проверявате здравословното състояние на децата при ежедневен прием в училището.
 • Диагностицирате и обгрижвате деца със здравословно неразположение и консултирате родителите им.
 • Извършвате анализ на здравословното състояние на децата и учениците въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар.
 • Регистрирате здравното и имунизационното състояние на учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния (семейния) им лекар.
 • Провеждате профилактични дейности за предотвратяване възникването на заразни и паразитни заболявания в училището;
 • Изпълнявате указанията и следи изпълнението на процедури на РЗИ
 • Участвате в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на учениците.
 • Осигурявате нагледна информация за спешни състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставяте материалите на видно място в училището и обучавате екипа на училището за оказване на първа помощ.
Изисквания за заемане на ролята:
Образование по специалността
 • Високи професионални умения и отговорност
 • Нагласа за споделяне на общностната култура на училището
 • Готовност за работа в екип
Ние Ви предлагаме:
 • Спокойна и подкрепяща организационна среда
 • Трудов договор и коректно заплащане
 • Възможност да се част от позитивен екип, който развива нов прогресивен образователен модел

Как да кандидатствате?

Изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо на silvia.aleksieva@transform.bg. Препоръчителни са и всякакви допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.

Процесът на подбор:

Първият етап е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.