English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

ФАР търси да наеме експерт по връзки с дигиталната общност с фарси

Дата на публикуване:
09 юли 2024 г.
Валидна до:
21 юли 2024 г.
Име:
Фондация за достъп до права
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1582
Адрес:
бул. "Проф. Цветан Лазаров" 130
Телефони:
, +359 88 287 3238
Ел. поща:
office@farbg.eu
Тип:
Работа


Фондация за достъп до права – ФАР търси да присъедини към екипа си експерт по връзки с дигиталната общност с фарси.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАР

Изисквания към кандидатите:
 • Отлично владеене писмено и говоримо на фарси.
 • Отлично владеене на български или английски.
 • Опит в устен и писмен превод от/на фарси.
 • Активно ползване и разбиране на това как функционират различни социални медии и онлайн комуникационни канали и готовност за създаване на online съдържание/публикации/видеа е предимство.
 • Предишен опит в пряката комуникация с лица, търсещи закрила, бежанци, имигранти и лица без гражданство е предимство.
 • Умения за достигане до общности, говорещи фарси.
 • Предишен опит в работа с уязвими групи е предимство.
 • Отлични комуникационни умения и умения за ангажиране на фарси общността онлайн.
 • Висока емоционална интелигентност;
 • Уважение към човешките права, професионалните граници и етика;
 • Готовност за работа в мултикултурна среда;
 • Прецизност и широкоскроеност, умения за работа в екип и за координиране и подкрепа работата на други членове на екипа;
 • Аналитично мислене, умения за спазване на срокове и отговорност;
 • Отлични умения за работа с офисен софтуер като Microsoft Office пакет, Google forms, както и с онлайн платформи за комуникация (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и т.н.)
 • Умения за работа в Canva.
Отговорности:
 • Водене на двустранна комуникация с фарси-говорещата общност чрез LiveChat опцията на Refugeelight.bg, чрез приложения като WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger и др.
 • Достигане онлайн до бежанските и мигрантските общности, говорещи фарси, като разпространяване на достоверна информация в каналите на социалните медии, модерирани от ФАР (във Facebook и Telegram).
 • Предоставяне информация за възможности за работа, налични в платформата за заетост на ФАР на фарси както и информация за налични курсове за изграждане на умения, дигитална грамотност, предприемачество и други услуги по заетостта, достъпни на картата на услугата Refugeelight.bg;
 • Насочване на бенефициенти към съответните доставчици на услуги, налични на Refugeelight.bg, когато се идентифицират допълнителни нужди (напр. превод на документи, признаване на квалификация, нужда от работна, адвокат и др.).
 • Достигане онлайн и на живо до общностните лидери и бежанската общност, говореща фарси в България и до потенциални работодатели от бежански и мигрантски общности, които да бъдат включени в платформата за заетост на ФАР.
 • Предоставяне на писмен и устен превод от и на фарси по време на онлайн правни консултации по получени заявки за правна помощ през Refugeelight.bg, както и съдействие на адвокатите за установяване на първи контакт бенефициентите и насрочване на ден и час за консултация.
 • Провеждане на информационни сесии на фарси;
 • Превеждане на фарси съдържанието на платформата Refugeelight.bg.
 • Събира и анализира запитванията заслужаващи внимание и създаване на ново съдържание на информационните платформи на ФАР;
 • Непрекъснато следене и запознаване с новата информация, налична на информационните платформи на ФАР;
 • Съвместна работа и координация с ръководителя и останалите членове на екипа на ФАР.
 • Проактивно предлагане на подходящо съдържание, което да бъде споделяно с фарси общността.
 • Редовно отчитане на дейността.
Какво предлагаме:
 • Възможност за работа в екип с отдадени и опитни професионалисти в сферата на правата на човека, бежанското и имиграционното право;
 • Работа във водеща правозащитна неправителствена организация, която има богат опит в защитата на човешките права, правата на бежанците и чужденците;
 • Възможност чрез работата да се допринася за подобряване правата на човека и живота на конкретни уязвими лица;
 • Работа в приятелска среда, в екип с висока етика, емпатия и култура на взаимопомощ;
 • Възможности за придобиване на нови знания и професионално развитие;

Условия на работа – на трудов договор с ангажираност, чийто обем съответства на половин работен ден (4 часа) при гъвкаво работно време.

Възнаграждение – 1207 лева бруто

Място на извършване на дейността: град София и онлайн.

Начало на дейността: началото на август

Краен срок за кандидатстване: 21 юли 2024 г.

Моля изпратете кратко мотивационно писмо (до 700 думи), автобиография и контактите на 2 души, с които можем да се свържем за препоръка, на имейл office@farbg.eu със заглавие „Кандидатура – DCLO – фарси“

Ще пишем по имейл на най-добрите кандидати, за да довършим процеса по избор.