English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 222 (0,0412 секунди)
 
Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години

Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години

Докладът представя проучване относно равнището на гражданското образование на българските младежи като цяло, и по-конкретно тяхната гражданска активност, познания относно европейските граждански права, мотивация за участие в гражданските процеси, европейските институции и др.

Свали документа
Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Монографията представя свързани проучвания, фокусирани върху критични моменти от взаимовръзките между политически решения и актуална регулация на предучилищната институция, както и проучвания на взаимоотношенията между участниците в образователния процес: педагогически специалисти, родители и деца. Целта на тази монография е да се оценят възможностите на детската градина, като образователна общност, да отговори на изискванията за качествено предучилищно образование съобразно стандарта, който задават правата на детето.

Свали документа
Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Публикацията включва анализ на нагласите към детските бракове на основата на резултатите от проведено теренно проучване, както и анализ на правната рамка, регулираща тежкия проблем „деца раждат деца“. Преглеждат се инициативите и социалните услуги за превенция на детските бракове. Анализът предоставя препоръки към методиката за превенция на детските бракове, подходи и методи за общностна работа, както и препоръки към политиките и мерките на институциите.

Свали документа
Всичко за недоносените бебета

Всичко за недоносените бебета

Наръчникът предоставя ценна информация за семействата, които се сблъскват с предизвикателствата на едно преждевременно раждане и за всички, които имат отношение към грижата за недоносените деца.

Пътят към родителството: твоят лесен пътеводител за фертилността

Пътят към родителството: твоят лесен пътеводител за фертилността

За много хора безплодието е нещо далечно и непознато, нещо, което се случва „на други хора, а не на нас“. Всъщност само в Европейския съюз около 25 милиона души са изправени пред безплодие. Това означава, че всяка шеста двойка има проблеми със зачеването на дете. Безплодието може да бъде сериозно предизвикателство и този пътеводител представя средствата, с които може да се преодолее малко по-лесно.

Линк към страница
Обучителни програми за младежки групи

Обучителни програми за младежки групи

обучителни програми за насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие за младежки групи

Линк към страница
Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище

Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище

В наръчника ще откриете теми като методика за работа в група за решаване на казуси, свързани с насилието в училище, екипна работа в процеса на подкрепа на дете или клас, здравословни граници и лична грижа за подкрепящите специалисти, примери за възможни сценарии на типични за училището казуси, много ресурси с безплатен достъп, събрани на едно място и моментна снимка на процесите в училище през погледа на авторите.

Свали документа
Наръчник ”Активни”

Наръчник "Активни"

Съдържанието на наръчника включва структурирани сценарии за международно младежко обучение за активисти, и подробни описания на използваните методологии за проведените уъркшопи в рамките на обучението върху теми като интеркултурна комуникация, опазване на околната среда, граждански активизъм и дигитални умения. Този инструментариум не само отразява разнообразието на опита на партньорите, но и подчертава успешните практики в развитието на активни младежки работници.

Свали документа
Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

В настоящия доклад се прави задълбочен анализ на положението на децата в алтернативна грижа и осиновените деца в Европа и Централна Азия. Това е първият анализ на данни за децата в алтернативна грижа, проведен от Регионалния офис на УНИЦЕФ за ЕЦА след публикуването на доклада „У дома или в дом“ през 2010 г., изтъкващ развитието и предизвикателствата при събирането и съобщаването на данни за децата в алтернативна грижа и осиновените деца, и който обобщава препоръките, изведени от последните инициативи за преглед на данните.

Линк към страница
Управляваме училището с ученическо самоуправление

Управляваме училището с ученическо самоуправление

[Електронен ресурс] : Сборник с добри практики. Състав. Таня Желязкова-Тея ; под общ. ред. на Янка Такева. - София : Институт за информални иновации, 2023. – 292 с. еISBN 978-619-91709-6-0.

Линк към страница
Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад 18 на Изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“

Линк към страница
Национален статистически институт: Децата в България през 2022 г.

Национален статистически институт: Децата в България през 2022 г.

За първи път по повод 1 юни – Международния ден на детето, Националният статистически институт (НСИ) представя специализирана публикация, посветена на данните за децата. Представянето на статистически данни, които се отнасят за децата от 0 до 17-годишна възраст, ще бъде от полза за работата на всички държавни институции при разработването, прилагането и отчитането на прилаганите политики за децата.

Линк към страница
Мисия: изследовател на храната

Мисия: изследовател на храната

Ръководството има за цел да запознае родителите с проекта „Мисия: изследовател на храната“, да разкаже повече за балансираното и разнообразно хранене и мястото на местните храни в семейното меню, както и да даде конкретни насоки как съвместно с децата да се включат в проекта.

Линк към страница
Млади репортери за местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Млади репортери за местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Помагалото акцентира върху медийната грамотност, разглеждайки отделни практики, които предоставят възможност на младите журналисти да се ориентират по пътя на етичната журналистика.

Линк към страница
Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето в Република България

Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето в Република България

Проектният екип от Национална мрежа за децата е ангажиран в изготвянето на Предложение за нормативна уредба и устройство на институция на Омбудсман на детето („ОНД“) в Република България („Предложението“), посредством което, както е заложено в рамката на имплементация на „Децата в сърцето на българската демокрация“, Национална мрежа за децата предлага създаването на институцията „Омбудсман на детето“ в България.

Линк към страница
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Линк към страница
„Изборът е твой“. Препоръки за потенциални работодатели и млади работници, работещи с младежи от ЛГБТК+

„Изборът е твой“. Препоръки за потенциални работодатели и млади работници, работещи с младежи от ЛГБТК+

Наръчникът цели да насочи и подкрепи тези, които работят с младежи от ЛГБТК+ общността, като посочва начини за изграждане на правилна работна среда.

Свали документа
Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Проучването изследва отношението, предпочитанията, честотата и начините на ползване на подкасти и установява потенциала им като мотиватор за действие.

Линк към страница
Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Развиването на знания и компетентности сред учениците, свързани със зачитането на човешките права и свободи, е важен аспект от тяхното образование. Настоящата програма си поставя за цел да подкрепи развитието на социални умения сред учениците, които подкрепят толерантността и намаляват дискриминационните нагласи и прояви на предразсъдъци и език на омразата в българските училища.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
12345...12