English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 48 (0,0318 секунди)
 

Дигитални поколения

Развитие на култура и умения за използване на цифрови технологии от възрастни хора в домашна среда.

Свали документа

Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19

Сборник от материали за национален форум по темата.

Свали документа

Programme of the Eight Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на осми фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Discover EU

Открий ЕС

"Открий ЕС" е европейска инициатива, започнала в 2018 година, която позволява на 18-годишни младежи да пътуват в Европа и да се срещат с непознати култури, нови приятели и да усетят собствената си европейска идентичност.

Линк към страница

Programme timetable of the Seventh Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на седмия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Икономическата независимост на жената, начин за излизане от насилствена връзка

Препоръки в рамките на ЕС за предприемане на поустойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор. X

Свали документа

Биоразнообразие

Издание по проект "Устойчиво биоразнообразие".

Свали документа

The projects in Bulgaria 2011-2016

Проекти на фондации "Велукс" в България 2011-2016

Доклад за подкрепени от фондации "Велукс" проекти в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

Линк към страница

Programme of the Sixth Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на шестия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти и бизнес инициативи и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

Прессъобщение за проект ArtReefs. Проектът развива идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Свали документа

Енциклопедия "Дарителите"

Енциклопедията е резултат на многогодишна колективна изследователска и издирвателска дейност на една забравена, но богата и благородна традиция – дарителството и взаимопомощта,

Линк към страница

Анализ на правомощията на училищните настоятелства

Настоящият анализ е част от проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Училищното настоятелство е една от формите за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. В наши дни обаче в България те имат само съвещателни функции. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата.

Линк към страница