English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 43 (0,0387 секунди)
 
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Този документ е създаден в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цалата отговорност за съдържанието на документа се носи от АРСР.

Свали документа

Дигитални поколения

Развитие на култура и умения за използване на цифрови технологии от възрастни хора в домашна среда.

Свали документа

Programme of the Eight Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на осми фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Programme timetable of the Seventh Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на седмия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Икономическата независимост на жената, начин за излизане от насилствена връзка

Препоръки в рамките на ЕС за предприемане на поустойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор.

Свали документа

Биоразнообразие

Издание по проект „Устойчиво биоразнообразие“.

Свали документа

Programme of the Sixth Psychodrama Festival in Plovdiv, Bulgaria

Програма на шестия фестивал по психодрама в Пловдив


Свали документа

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти, на бизнес инициативи, и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

Прессъобщение за проект ArtReefs. Проектът развива идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Свали документа

Енциклопедия „Дарителите“

Енциклопедията е резултат на многогодишна колективна изследователска и издирвателска дейност на една забравена, но богата и благородна традиция – дарителството и взаимопомощта.

Линк към страница

Анализ на правомощията на училищните настоятелства

Настоящият анализ е част от проект „Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство“. Училищното настоятелство е една от формите за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. В наши дни обаче в България те имат само съвещателни функции. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата.

Линк към страница