Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

Образование

12 септември 2017
Изследване "Онлайн поведението на децата в България"

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет.

свали документа
12 септември 2017
Проучване на ЦПО: 30% от шестокласниците у нас са в риск да загубят мотивация за учене и дори да отпаднат от училище

Основни акценти от изследването: 46% от децата смятат, че най-важните предмети (като математика, история, география, английски) са напълно безинтересни; Любимите предмети са физическо възпитание (76%), рисуване (57%) и музика (56%); 95% смятат, че е важно да се ходи на училище, а 79% харесват учителите си; Не агресията е най-големият проблем на децата (едва 18%), а страхът от провал в ученето (56%). 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, а 18% имат трудности с българския език.

свали документа
27 април 2017
НСИ: Образованието в Република България през учебната 2016/2017 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че: • През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година. • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици. • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 249.9 хиляди. • Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.

свали документа
09 февруари 2016
Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 3 - 9 февруари 2016 г.

Как училището може да бъде по-интересно за децата? - проф. Дъглас Чийни

свали документа
19 януари 2016
Проучване на степента на удовлетвореност на участниците в семинарите „Предприемачество“ и „Трудовият пазар в България и Европа“

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България. Резултатите и изводите от проучването можете да видите в прикачения файл!

свали документа
25 август 2015
Ръководство за програмата "Еразъм+"

Настоящото програмно ръководство е създадено за всички, които желаят да получат подробна информация за програмата "Еразъм+"

свали документа
15 юли 2015
Наръчник ще улесни и подобри работата по проект „Училището като център в общността"

Национална мрежа за децата създаде специален наръчник, който ще улесни и подобри работата по проект „Училището като център в общността". Наръчникът съдържа преводни статии, насоки за работа с училищния екип, родителите, учениците и външните партньори и различни примери за успешни практики от международната мрежа за общностни училища. Той може да бъде полезен инструмент за работа за училищните екипи не само в рамките на проекта, но и във всеки случай, в който училището би искало да разшири своята дейност към общността и да привлече повече партньори и съмишленици, за да подобри работата си и средата на живот на своите ученици и техните семейства.

свали документа
08 януари 2015
Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите

Анализът е изготвен по поръчка на ЦКОКУО и с финансовата подкрепа на Фондация „Заедно в час”

свали документа
06 ноември 2014
Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Настоящият доклад представя преглед на политиките в сферата на училищното образование, финансирани със средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.” Той идентифицира успешните инициативи, но в по-голяма степен се стреми да посочи затрудненията, да определи рисковете. Прави го с мисъл за предстоящия програмен период, когато Министерство на образованието и науката ще приеме нелеката отговорност да администрира „своята” секторна програма. Автори: Албена Стамболова, Георги Ганев, Николай Янев, Петя Кабакчиева, Юлиан Попов РискМонитор 2014

свали документа
31 януари 2013
Образователен подход: Умения за живот (развитие на личностни и социални умения в училище)

Материалът предлага обзор на съдържанието и анализ на методологията на образователните програми "Умения за живот" ( очаквания от реформите в образователната система и търсене на нови модели за утвърждаване на училището като естествено място за личностно и социално развитие). Автори: Мариана Минчева-Ризова и Илиян Ризов, София, 2002г.

свали документа
30 януари 2013
Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване. Публикувано от издателство Изток-Запад, София, 2006г.

свали документа
30 януари 2013
Intercultural competence - The key competence in the 21st century?

An article that aims to promote tolerance, integration and cultural dialogue and to ensure the capabilities of individual persons to deal with growing heterogeneity in the globalized world. The article is published by Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo.

свали документа
30 януари 2013
The Essential 55

Обучителен материал създаден от Рон Кларк.

свали документа
03 януари 2011
Уникален експеримент започва в български училища

Не че учителската професия е станала твърде привлекателна и заплатата е скочила до небесата. В случая става въпрос за уникална възможност млади специалисти да влязат в класните стаи за 2 години. Програмата е "Заедно в час" и е финансирана от фондация "Америка за България". Източник: вестник "СЕГА", 2.01.2011, http://www.segabg.com

свали документа

Търсене на публикация