English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Образование

Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Настоящият доклад представя преглед на политиките в сферата на училищното образование, финансирани със средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.” Той идентифицира успешните инициативи, но в по-голяма степен се стреми да посочи затрудненията, да определи рисковете. Прави го с мисъл за предстоящия програмен период, когато Министерство на образованието и науката ще приеме нелеката отговорност да администрира „своята” секторна програма. Автори: Албена Стамболова, Георги Ганев, Николай Янев, Петя Кабакчиева, Юлиан Попов РискМонитор 2014
свали документа

Наръчник за родители на първокласници

Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. Може да се ползва и от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители. Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители. Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си. Книжката е авторски продукт на Асоциация Родители.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ 2015 - Формуляр за водещ на уъркшоп

Във формуляра е включена информация за каузите на Фестивала, кратък етичен кодекс, регламент за водещ на уъркшоп и регистрационна форма за водещ.
свали документа

PSYCHODRAMA FESTIVAL 2015 - Participant Registration Form

...
свали документа

PSYCHODRAMA FESTIVAL 2015 - Presenter Registration Form

...
свали документа

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2014 / ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Представя се времеви график за провеждане на събитията от Фестивала – актуализиран на 28.01.2014 г.
свали документа

PROGRAMME - TIMETABLE

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / MAIN PROGRAMME , MIXING SPACES PROGRAMME , OPEN DOORS PROGRAMME, EVENING PROGRAMME / 24.1.2014
свали документа

PROGRAMME - ADDITIONAL INFORMATION

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / PRESENTERS, EVENTS / 24.1.2014
свали документа

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2014 / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Представя се допълнителна информация за водещите и за събитията от Фестивала – актуализирана на 21.01.2014 г.
свали документа

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2014 / ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Представя се времеви график за провеждане на събитията от Фестивала – актуализиран на 27.12.2013 г.
свали документа

INVITATION

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / WE WOULD LIKE TO INVITE EVERYONE
свали документа

PROGRAMME - ADDITIONAL INFORMATION

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / PRESENTERS, EVENTS
свали документа

PROGRAMME - TIMETABLE

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / MAIN PROGRAMME , MIXING SPACES PROGRAMME , OPEN DOORS PROGRAMME, EVENING PROGRAMME
свали документа

PARTICIPANTS REGISTRATION FORM

PARTICIPANTS REGISTRATION FORM for THE THIRD EDITION OF PSYCHODRAMA FESTIVAL - Bulgaria, Plovdiv, 2014
свали документа

Проучване между връстници по глобални въпроси - опитът на проект «Да научим!» в инициативи за детско участие

Автори Стефан Йорданов и Лилия Кръстева, Център за приобщаващо образование
свали документа

Образователен подход: Умения за живот (развитие на личностни и социални умения в училище)

Материалът предлага обзор на съдържанието и анализ на методологията на образователните програми "Умения за живот" ( очаквания от реформите в образователната система и търсене на нови модели за утвърждаване на училището като естествено място за личностно и социално развитие). Автори: Мариана Минчева-Ризова и Илиян Ризов, София, 2002г.
свали документа

Expected Long-Term Budgetary Benefits to Roma Education in Bulgaria

Analysis that estimates the expected long-term budgetary benefits to investing into Roma education in Bulgaria. Published by the Institute for market economics, 2007.
свали документа

Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване. Публикувано от издателство Изток-Запад, София, 2006г.
свали документа

Intercultural competence - The key competence in the 21st century?

An article that aims to promote tolerance, integration and cultural dialogue and to ensure the capabilities of individual persons to deal with growing heterogeneity in the globalized world. The article is published by Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo.
свали документа

The Essential 55

Обучителен материал създаден от Рон Кларк.
свали документа