English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 78 (0,0394 секунди)
 
Пътят към родителството: твоят лесен пътеводител за фертилността

Пътят към родителството: твоят лесен пътеводител за фертилността

За много хора безплодието е нещо далечно и непознато, нещо, което се случва „на други хора, а не на нас“. Всъщност само в Европейския съюз около 25 милиона души са изправени пред безплодие. Това означава, че всяка шеста двойка има проблеми със зачеването на дете. Безплодието може да бъде сериозно предизвикателство и този пътеводител представя средствата, с които може да се преодолее малко по-лесно.

Линк към страница
Законови и човешки права на възрастните хора

Законови и човешки права на възрастните хора

Наръчникът представя основни международни и Европейски документи и конвенции, които третират права на човека. Съдържа също добри практики и примери от страните на партньорите в дейностите по проекта.

Свали документа
Kалендар с международни дни за опазване на здравето

Kалендар с международни дни за опазване на здравето

На следния линк може да откриете международни дни за опазване на здравето, публикуван от Световната здравна организация (СЗО). Той съдържа около 30 тематични дни и тематични седмици.

Линк към страница
Мисия: изследовател на храната

Мисия: изследовател на храната

Ръководството има за цел да запознае родителите с проекта „Мисия: изследовател на храната“, да разкаже повече за балансираното и разнообразно хранене и мястото на местните храни в семейното меню, както и да даде конкретни насоки как съвместно с децата да се включат в проекта.

Линк към страница
Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения

Проект „визия за зрение“ – резултати и постижения

Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, за състоянието на зрителното здраве в България, и за предизвикателствата пред него, да повиши информираността за причините за зрителни нарушения и слепота у нас и за нуждите на хората, живеещи с тях, за необходимостта и възможностите за ограничаване на зрителните нарушения и слепота.

Линк към страница
Първи аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България

Първи аналитичен доклад социално-демографски профил на хората с увреждания в България

Докладът представя широкообхватно проучване за България сред хора с траен физически или психически проблем в активна възраст между 18 и 64 г. и цели да очертае социално-демографския профил на тази група хора.

Линк към страница
Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19

Достъп до здравеопазване в условията на COVID-19

Проучването разглежда доколко здравната система успява да осигури необходимата грижа на всички пациенти при съблюдаване на противоепидемичните мерки.

Линк към страница
Нагласи и оценки на политики за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19

Нагласи и оценки на политики за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19

Анализът адресира проблеми, свързани с информираността, отношението и оценките към формулираните и приложени до момента социални, икономически и здравни мерки за превенция и преодоляване на последствията от пандемията, конкретните проблеми, възникнали при прилагането отделните мерки, необходимостта от допълнителни мерки или подкрепа по отношение на някои от необхватните групи и отрасли.

Линк към страница
Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България

Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България

Въпреки големия си общ брой, пациентите с редки заболявания (около 450 000 в България) често са сираци на здравните и социалните системи и биват изоставени, когато става въпрос за диагностика, лечение и рехабилитация.Докладът цели да информира за състоянието на дейностите по редки болести в България.

Линк към страница
Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Докладът идентифицира и описва добри практики за грижи за хора с деменция. Освен добрите практики в Европа, докладът включва и анкетно допитване по темата до доставчици на социални услуги за лица с деменция в България.

Линк към страница
Дългият COVID-19 при жените в България

Дългият COVID-19 при жените в България

Докладът насочва вниманието към темата за дългия COVID-19 при жените, които са по-често засегнати от това състояние и насърчава отговорните институции да вземат необходимите мерки.

Линк към страница

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .MOBI

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала 2022-2023. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .EPUB

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .PDF

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Бол[нич]ното здравеопазване в системата на местата за лишаване от свобода

Докладът представя резултатите от изследване върху болничната грижа в наказателната система в България с фокус върху структурата и дейността на Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода към затвора в гр. София (СБАЛЛС – София) в периода 2015 – 2021 г. Той обобщава официални данни и статистика за лечебното заведение, наблюдения и оценки на външни организации, включително Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към Министерство на здравеопазването, омбудсмана и Български хелзинкски комитет, както и свидетелства на лишени от свобода, преминали през СБАЛЛС – София.

Линк към страница

Гражданският сектор след началото на кризата с COVID - 19

Докладът предлага обобщени данни за състоянието на сектора, конкретни примери за дейността на организациите в кризата, нагласи и очаквания спрямо настоящето и бъдещето през призмата на социално-икономическите последици.

Линк към страница

#Права по време на криза. Отпечатъкът на COVID–19 в България

Публикацията представлява сборник с текстове за упражняването, защитата и допустимите ограничения на правата на гражданите в контекста на извънредното положение - една своеобразна капсула, съдържаща отпечатъци и отражения на отминалото време на извънредни мерки и ограничения върху правата ни.

Линк към страница

Изследване в хода на действието - обществените нагласи в ситуация на криза

Проучването обхваща представители на шест социални групи: предприемачи малък и среден бизнес; творчески професии в сферата на културата и изкуствата; майки от средната класа; служители в държавната администрацията; служители в структурите на МВР; граждански организации. Основната задача на изследването е да се идентифицират предизвикателства и да се проследи динамиката, породена от кризата, в отношението на представителите на целевите групи в няколко основни аспекти от личния и обществен живот.

Линк към страница

Ранното детство в ромските общности в България (RECI+)

Докладът е част от поредица доклади за страните от Централна и Източна Европа, подкрепен съвместно от Програмата за ранно детско развитие на фондации „Отворено общество“, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ, и има за цел да подпомогне вземането на информирани решения от страна на държавата и други свързани заинтересовани страни.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2021

Доклад за неравенствата между половете за 2021

Таз годишното издания на доклада показва, че пандемията от Ковид -– 19 и последвалият икономически спад имат по-силно неблагоприятно въздействие за жените отколкото за мъжете.

Линк към страница
1234