English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 2 (0,0387 секунди)
 
Подкаст епизоди по проект „Какво можем заедно”

Подкаст епизоди по проект „Какво можем заедно"

Подкаст епизодите разглеждат акценти от различни разговори по проекта „Какво можем заедно".

Линк към страница
Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Предаването е реализирано в рамките на проект „Властта на гражданите", финансиран от Фонд Активни граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация „Четиридесет и две“ и НПО Портала. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от фондация Дарик, НПО портал и фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

Линк към страница