English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 12 (0,0313 секунди)
 

Жени, настанени в кризисен център

Инфографика с профила на жените, настанени в кризисните центрове по проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity" с участници от България, Италия, Гърция и Испания.

Свали документа

Терапевтично пространство

Случаи от приложението на методологията на проект TranSpace

Свали документа

TranSpace

Пространство за преход от страх към увереност

Свали документа

TranSpace в България

Презентация по темата.

Свали документа

Булинг

Презентация по темата

Свали документа

Без обвинения

Подход за интервенция при агресия (bullying).

Свали документа

Structured Cooperation Between Government and Civil Society

Структурирано сътрудничество между правителството и гражданския сектор

Взаимодействието между правителството и гражданския сектор е разгледано чрез примери от Естония.

Свали документа

Овластяване на гражданите. Основни понятия и проблеми на гражданското участие

Презентация, излъчвана по време на първия уебинар на Информационния портал за НПО в България на 9 май 2013 г.

Свали документа

Какво разбираме под общност

Презентация, целяща запознаването на читателя с понятието за "общност" и неговите специфични характеристики.

Свали документа

Прозрачни и достъпни администрации в "Европа 2020"

Оценка и актуализация на документите за местно развитие и подготовка на следващия планов период 2014-2020 г.

Свали документа