English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Structured Cooperation Between Government and Civil Society

 

Тема: Демокрация и гражданско общество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Публични политики

Категория: Презентации

Структурирано сътрудничество между правителството и гражданския сектор

Взаимодействието между правителството и гражданския сектор е разгледано чрез примери от Естония.

Structured cooperation between government and civil society in the example of implementing Estonian civil society development concept.

Eзик: английски

Автор: Maris Jõgeva

Издател: Network of Estonian Nonprofit Organizations

Свали документа