English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
The projects in Bulgaria 2011-2016

 

Тема: Деца, младежи, семейства; Етнически въпроси; Хора в неравностойно положение

Категория: Анализи и доклади; Резултати

Проекти на фондации "Велукс" в България 2011-2016

Доклад за подкрепени от фондации "Велукс" проекти в помощ на деца и младежи в неравностойно положение.

The Velux Foundations focus on new and sustainable ways for improving the lives of vulnerable children and youth.

Година на издаване: 2017

Eзик: английски

Издател: The Velux Foundations

Линк към страница