English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Global Trends. Forced Displacement in 2016

 

Тема: Бежанци и мигранти; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Глобални тенденции. Принудителна миграция през 2016

През 2016 година 65.6 милиона жители на планетата са били принудени да мигрират поради предследване, насилие, нарушаване на човешките права и военни конфликти. Това е с 300 000 души повече от предходната година и тенденцията за нарастване се запазва.

By the end of 2016, 65.6 million individuals were forcibly displaced worldwide as a result of persecution, conflict, violence, or human rights violations. That was an increase of 300,000 people over the previous year, and the world’s forcibly displaced population remained at a record high.

Година на издаване: 2017

Eзик: английски

Издател: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Свали документа