English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Discover EU

 

Тема: Деца, младежи, семейства; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Резултати

Открий ЕС

„Открий ЕС“ е европейска инициатива, започнала в 2018 година, която позволява на 18-годишни младежи да пътуват в Европа и да се срещат с непознати култури, нови приятели и да усетят собствената си европейска идентичност. 

DiscoverEU is an EU initiative giving 18-year-old young people from all backgrounds the opportunity to travel around Europe, learn from other cultures, build new friendships with fellow Europeans, and explore their European identity. Organised for the first time in 2018, young people embraced the opportunity with enthusiasm. Nearly 350,000 young people applied for the almost 70,000 travel passes available over four application rounds in 2018-2019.

Година на издаване: 2020

Eзик: английски

Издател: European Commissiom

Свали документа