English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Cultural Routes of the Council of Europe 2019

 

Тема: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Справочници

Културни маршрути на Съвета на Европа през 2019

"Културни маршрути" е програма на Съвета на Европа от 1987 година. Тя насърчава културното взаимодействие, туризма и дава транснационална преспектива към Европейското културно и историческо наследство.

Since 1987, the Cultural Routes of the Council of Europe promote the transnational dimension of European heritage, cultural co-operation and tourism. Cultural Routes support authentic, sustainable and participative cultural networks of shared values, in a spirit of dialogue and respect of European identity and diversity.

Година на издаване: 2019

Eзик: английски

Издател: Council of Europe

Линк към страница