English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Global Gender Gap Report 2018

 

Тема: Икономика, бизнес, предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Обществено здраве, права на пациента; Проблеми на жените, джендър въпроси

Категория: Анализи и доклади

Доклад за неравенства между половете за 2018

Докладът представя индексът за неравенства между половете в глобален мащаб в четири основни области: здравеопазване, образование, икономика и политика.

Since 2006 the Global Gender Gap Index presented in this report seeks to measure the relative gaps between women and men across four key areas: health, education, economy and politics.

Година на издаване: 2018

Eзик: английски

Издател: The World Economic Forum

Линк към страница