English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Routes 4U e-learning | Module 1 The Cultural Routes of the Council of Europe

 

Тема: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Други обучителни материали

Електронно обучение „Твоите маршрути“. Модул 1 от „Културни маршрути“ на Съвета на Европа


Първият модул на обучителния курс представя програмата „Културни маршрути“ на Съвета на Европа с акцент върху макрорегионалните особености на маршрутите.

The first module of the Routes4U e-learning course provides relevant information on the Cultural Routes of the Council of Europe programme, with a focus on the macro-regional specificities. It includes videos, check lists, infographics and various materials for further studying.

Година на издаване: 2019

Eзик: английски

Издател: Council of Europe

Линк към страница