English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Acumen Academy

 

Тема: Други ресурси за управление и развитие на НПО; Икономика, бизнес, социално предприемачество

Категория: Други обучителни материали

Академия „Акюмен“

Безплатни и платени онлайн курсове за социална промяна, организирани от социално предприятие „Акюмен".

We cultivate leaders intent on building an inclusive, just and sustainable world. Learn what it takes to be at the forefront of lasting change.

Eзик: английски

Линк към страница