English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Eurostat regional yearbook 2019

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Публични политики

Категория: Други периодични издания; Справочници

Статистически годишник на Евростат за 2019

Статистическият годишник на Евростат обхваща широк спектър от статистически теми, които влияят върху политическите решения в страните от ЕС.

Statistical information is an important tool for understanding and quantifying the impact of political decisions in a specific territory or region. The Eurostat regional yearbook 2019 gives a detailed picture relating to a broad range of statistical topics across the regions of the EU Member States, as well as the regions of the EFTA and candidate countries.

Година на издаване: 2019

Eзик: английски

Издател: Eurostat

Линк към страница