English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Lessons Learned and Best Practices from the Czech Republic: COVID-19

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Обществено здраве, права на пациента

Категория: Добри практики

Извлечени поуки и добри практики от Чешката Република: Ковид-19

Докладът представя обща, моментна (за м. март 2020 г.) снимка на предприетите медицински, социални и икономически мерки и инициативи в борбата срещу пандемията COVID-19 с фокус върху:
  • мерките и реакциите на държавата, представени във времева рамка,
  • реакциите и отговорите на гражданското общество, насочени към уязвими групи възрастни хора, хора на „първа линия” и др. и
  • добрите практики и неуспехите на държавните институции и правителство.

The fight against the COVID-19 pandemic is a global one. That means that various countries in the world are facing similar, if not identical, challenges and problems. Czech civil society (in the broader understanding of this term) has already shown a high degree of innovation, creativity, voluntarism, and solidarity when it comes to the fight against this disease. Therefore, we decided to compile the best practices and lessons learned by Czech civil society and offer them as this shareware toolkit to other countries.

Година на издаване: 2020

Eзик: английски

Автор: David Stulík

Издател: European Values Center for Security Policy

Свали документа