English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Resources for Civil Society of the the International Civil Society Centre

 

Тема: Демокрация и гражданско общество; Организационно развитие

Категория: Анализи и доклади

Ресурси за развитие на гражданското общество

Страницата предлагабаза данни с възможност за търсене, която обхваща повече от 10 години работа на членове от мрежата на възпитаниците на Bosch Alumni Network, както и от организации и учени, подкрепяни от фондация Robert Bosch. Академичните публикации, списания, политически документи, проучвания, ръководства, наръчници, пътеводители, доклади за проекти, записи на уеб семинари и мултимедии са представени и индексирани с отворена система от тагове. „Нашата цел е да осигурим лесен достъп до голям архив от ресурси, предоставящи солидни знания за работещите с организации на гражданското общество“. Съдържанието ще бъде полезно за активисти, преподаватели, фасилитатори, мениджъри от всички нива на опит и географско местоположение.


We've collected and curated links to the best articles, guides and toolkits to help you strengthen impact and resilience in your civil society organisation.

Eзик: английски

Издател: International Civil Society Centre

Линк към страница