English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Обществено здраве, права на пациента; Околна среда

Категория: Анализи и доклади

Годишен доклад на "Лансет" за връзките между промените в климата и здравето: в отговор на сближаващи се кризи

Докладът е достъпен за регистрирани читатели

Register for free to access the article.

Година на издаване: 2020

Eзик: английски

Автор: The Lancet

Издател: The Lancet

Линк към страница