English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Европейски и глобален опит с транспорт при поискване, ниско емисионне зони и такса задръстване

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Категория: Анализи и доклади; Добри практики

Innovative Demand Responsive Green Public Transportation for Cleaner Air in Urban Environment. Best Practice Analysis on Common Global Initiatives

Докладът предлага анализ на най-добрите практики за общи глобални инициативи за транспорт при поискване като услуга в Европа и света. Представени са основните тенденции във въвеждането на зелен обществен транспорт при поискване, комбинирано с подхода „мобилността като услуга“ (MaaS) като нискоемисионни зони, такса за задръстване и зелени коридори. Анализът дава насоки за прилагане на тестваните решения, предизвикателствата, които те адресират, основни констатации, резултати и научени уроци.

This document provides guidance for tested solutions, the challenges they address, main findings and
results. It contains a brief review of the main trends in mobility solutions, related to the main innovation of INNOAIR, namely:
  • On-demand transport (with electric inibuses);
  • Combined with MaaS like technologies;
  • Low emission zones and
  • Congestion charging model.

Eзик: английски

Автор: Maria Yarovaya, Matilda Bahneva, Mariana Nikolova

Издател: INNOAIR

Свали документа