English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Programming volunteerism for development: A guidance note

 

Тема: Доброволчество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Други

Програмиране на доброволчески инициативи за развитие: указания и насоки

Насоки за използване на доброволчеството, в различните му форми, за обществено развитие.

This Guidance Note is intended for use by stakeholders involved in supporting country analysis and the preparation and implementation of United Nations Development Assistance Frameworks.

Година на издаване: 2009

Eзик: Английски

Издател: United Nations Volunteers (UNV)

Линк към страница