English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела

 

Тема: Защита на човешки права

Категория: Анализи и доклади

Този доклад представя анализ на конкретни случаи на разкриване на информация по висящи наказателни производства и медийно отразяване на наказателни дела в контекста на презумпцията за невиновност на заподозрени и обвиняеми лица. Той е разработен в рамките на инициативата ARISA 2: Оценка на риска от
изолация на заподозрени и обвиняеми: Ролята на медиите, финансирана от програма „Правосъдие“ (2014 – 2020) на Европейския съюз.

Докладът е достъпен на български тук - ARISA2_Case-studies-report_BG.pdf (arisa-project.eu)

Докладът е достъпен на няколко езика тук - https://arisa-project.eu/the-presumption-of-innocence-and-the-media-coverage-of-criminal-cases-2/

Година на издаване: 2021

Eзик: български

Автор: Мария Стоянова

Издател: Център за изследване на демокрацията