English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дигитални поколения

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

Категория: Друга информация

Развитие на култура и умения за използване на цифрови технологии от възрастни хора в домашна среда.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Издател: Регионален клъстър "Североизток"

Свали документа