English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дигитални поколения

 

Тема: Дигитални технологии, интернет; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Друга информация

Развитие на култура и умения за използване на цифрови технологии от възрастни хора в домашна среда.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Издател: Регионален клъстър „Североизток“

Свали документа