English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта

 

Тема: Управление и развитие на НПО

Категория: Анализи и доклади

Изследването разглежда мотивите на неправителствените организации за иницииране и сключване на партньорства с бизнеса. Данните показват, че те са свързани преди всичко с възможностите за финансова подкрепа, дарения в натура и управление на по-големи проекти от обществено значение.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Автор: Симеон Симеонов

Свали документа