English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доклад за човешкото развитие на ООН за 2021/2022

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Human Development Report 2021/ 2022

Докладът за човешкото развитие за 2021/ 2022 обединява и развива теми от предишни доклади от 2019 и 2020 г., посветени на неравенството и промените, причинени от човечеството в климата и живота на планетата като ги допълва с темата за несигурността и как човечеството се справя с нея.

The 2019 Human Development Report explored inequalities in human development, the 2020 Human Development Report focused on how those inequalities drive and are exacerbated by the dangerous planetary change of the Anthropocene, and the 2022 Special Report on Human Security examined the emergence of new forms of insecurity. The 2021/2022 Human Development Report unites and extends these discussions under the theme of uncertainty— how it is changing, what it means for human development and how we can thrive in the face of it.

Eзик: английски

Автор: Pedro Conceição, Cecilia Calderón, Fernanda Pavez Esbry, Moumita Ghorai, Yu-Chieh Hsu, Ghida Ismail, Christina Lengfelder, Brian Lutz, Tasneem Mirza, Rehana Mohammed, Josefin Pasanen, Som Kumar Shrestha, Heriberto Tapia, Carolina Rivera Vázquez, Yuko Yokoi and Yanchun Zhang

Издател: United Nations Development Programme

Свали документа