English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проучване на нагласи към бежанците

 

Тема: Бежанци и мигранти

Категория: Анализи и доклади

Публикацията представлява проучване на нагласите на българското общество към бежанците във връзка с кампания на Български червен кръст. Данните показват положителна промяна в нагласите и отношението на българските граждани към бежанците.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Издател: Български червен кръст

Свали документа