English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Партньорства между неправителствените организации и международните компании в контекста на устойчивото развитие - Българският опит

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Организационно развитие

Категория: Анализи и доклади

Дисертационният труд изследва мотивите на неправителствените организации и международните компании за иницииране и сключване на партньорства между тях, както и степента на съществуване на стратегически партньорства между двете страни в България.

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Автор: Симеон Симеонов

Свали документа