English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Партньорства между неправителствените организации и международните компании в контекста на устойчивото развитие - Българският опит

 

Категория: Анализи и доклади

Дисертационният труд изследва мотивите на неправителствените организации и международните компании за иницииране и сключване на партньорства между тях, както и степента на съществуване на стратегически партньорства между двете страни в България.

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Автор: Симеон Симеонов

Издател: Университет за национално и световно стопанство

Свали документа