English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Global Cybersecurity Outlook 2023

 

Тема: Дигитални технологии, интернет; Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Перспективи на глобалната киберсигурност 2023

Развиване на кибер устойчивост в глобален мащаб е един от ключовите приоритети на Световния икономически форум и неговия Център за киберсигурност. Една от целите е създаването на връзка между широката публика и частния сектор, и между киберекспертите и бизнеса.

Geopolitical instability, rapidly maturing and emerging technologies, lack of available talent, and increasing shareholder and regulatory expectations represent some of the significant challenges that concern cyber and business leaders.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Издател: World Economic Forum

Свали документа