English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Embedding Indigenous Knowledge in the Conservation and Restoration of Landscapes

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Развитие на местни общности

Категория: Анализи и доклади

Включване на познанията на коренните общности в консервацията и реставрацията на околната среда

Коренното население и земите на местните общности представляват една трета от територията на планетата. 91% от тази площ са в добро състояние. Задачата на този доклад е да постави на първо място гласът на природата и на местното население, което обитава тези земи от хилядолетия.

Indigenous peoples’ and local community lands cover one-third of Earth’s territories. Remarkably, 91% of their lands are in good or fair ecological condition today. Investment has started to flow to landscape conservation and restoration projects, both to offset carbon emissions and to propel positive co-benefits such as fresh water, clean air, biodiversity protection and human well being.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Издател: World Economic Forum

Свали документа