English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Toolkit for Digital Safety Design Interventions and Innovations. Typology of Online Harms

 

Тема: Дигитални технологии, интернет; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади; Справочници

Набор от инструменти за намеси и иновации в областта на дигиталната сигурност: типология на вредите в онлайн пространството

Справочникът разглежда основните вреди, които понасяме във виртуалното пространство: заплахи за личната и обществена безопасност, влошаване на здравето и благосъстоянието, омраза и дискриминация, незачитане на достойнството, нарушаване на личната неприкосновеност, измама и манипулация.

The Typology of Online Harms aims to provide a foundational common language, facilitating multistakeholder and cross-jurisdictional discussions to advance digital safety. It serves as a foundation to build a common terminology and shared understanding of the diverse range of risks that arise online, including in the production, distribution and consumption of content.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Издател: World Economic Forum, Global Coalition for Digital Safety

Свали документа