English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Fostering Effective Energy Transition 2021 edition

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Категория: Анализи и доклади

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2021


Индексът за преход към възобновяеми енергийни източници оценява и класифицира 115 страни според техните енергийни системи. Докладът за 2021 година отбелязва, че едва 10% от страните да постигнали устойчив напредък.

The Energy Transition Index, which benchmarks 115 countries on the performance of their energy systems, finds that while 92 of the countries increased their score over the past 10 years, only 10% of countries were able to make consistent gains, showing the need for renewed focus and resilience to meet the climate goals of the next decade.

Година на издаване: 2021

Eзик: английски

Издател: World Economic Forum

Линк към страница