English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Fostering Effective Energy Transition 2020 edition: from crisis to rebound

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Категория: Анализи и доклади

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2020: от криза към възстановяване

Поддържането на стабилен напредък в прехода е предизвикателство за всичките 115 страни. От тях само Аржентина, България, Китай, Чехия, Доминиканската република, Индия, Ирландия, Италия, Словакия, Шри Ланка и Украйна са постигнали устойчив и измерим напредък в прехода към възобновяеми енергийни източници през последните шест години.

The ETI does not only benchmark countries on their current energy system performance, but also provides a forward‑looking lens as it measures their readiness for the energy
transition. Maintaining steady progress on the energy transition is a challenge for all countries. Of the 115, only Argentina, Bulgaria, China, the Czech Republic, the Dominican
Republic, India, Ireland, Italy, the Slovak Republic, Sri Lanka and Ukraine have made consistent and measurable progress on their energy transition over the past six years.


Година на издаване: 2020

Eзик: английски

Издател: World Economic Forum

Линк към страница