English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
2021 Civil Society Organizations Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. 25th edition

 

Тема: Демокрация и гражданско общество; Организационно развитие

Категория: Анализи и доклади

Индекс за устойчивост на неправителствените организации в Централна и Източна Европа и Евразия за 2021, 25-то издание

Индексът се определя от 1997 година насам в 24 страни и според 7 основни индикатора. Тазгодишното издание показва усилията на НПО в региона да отговорят на неотложните нужди на обществата си, развивайки дигитални средства за работа. В малък, но увеличаващ се брой страни, се наблюдава стремеж към неутрализиране на независимите НПО, които критикуват правителствата и защитават демокрацията и човешките права.

This year’s reports show that CSOs proved their value by responding ably to urgent needs in their societies, in part by continuing to adopt digital tools to improve their work. Although a majority of governments in the region recognize the important role CSOs play in society, a small but growing number seek to neutralize or delegitimize independent CSOs that criticize government policies and promote democracy and human rights.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Автор: United States Agency for International Development, Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance, Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance

Издател: USAID, ICNL, fhi360

Свали документа