English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Asylum.bg

 

Тема: Бежанци и мигранти; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Справочници

Страница с информация за хора, търсещи закрила и убежище в чужда страна

Eзик: български

Издател: UNHCR

Линк към страница