English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Istanbul Convention. Action against violence against women and domestic violence

 

Тема: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Справочници

Истанбулската конвенция. Противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие

Платформата предлага широк обхват от ресурси по темата - доклади, проучвания, статии, статистически данни.

The online platform provides a broad scope of resources on the topic of domestic violence and violence against women.

Eзик: английски

Издател: Council of Europe

Линк към страница