English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
World Press Freedom Index 2021

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности

Категория: Анализи и доклади; Справочници

Световен Индекс за свобода на медиите 2021

Индексът е инструмент за сравнение на степента на свобода на журналисти и медии в 180 страни и територии. При определянето му се използват пет индикатора - политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. За 2021 година България е на 112 място.

The purpose of the World Press Freedom Index is to compare the level of freedom enjoyed by journalists and media in 180 countries and territories. The definition of press freedom used by RSF and its panel of experts to compile the Index is the following:

“Press freedom is defined as the ability of journalists as individuals and collectives to select, produce, and disseminate news in the public interest independent of political, economic, legal, and social interference and in the absence of threats to their physical and mental safety.

Година на издаване: 2021

Eзик: английски

Издател: Reporters Without Borders

Линк към страница