English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Media Freedom Report 2022

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Свобода на словото, медии

Категория: Анализи и доклади

Доклад за свободата на медиите 2022


Докладът  изследва свободата и плурализма на медиите, безопасността и защитата на журналистите, свободата на изразяване и достъп до информация, както и прилагането на медийните закони в цяла Европа.

The report analyses the main trends in media freedom in 2021 at national level across the EU and offers recommendations on how to address problems detected in the media system. In addition, this year’s report provides the European Commission with reliable and independent information for the preparation of the European Media Freedom Act (MFA). The report focuses on four topics: media freedom and pluralism, safety and protection of journalists, freedom of expression and access to information, and the enforcement of laws.

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Jascha Galaski, Eva Simon, Franziska Otto

Издател: Civil Liberties Union for Europe e.V.

Свали документа