English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
NGOs Have a Right to Receive Foreign Funding

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Набиране на средства; Организационно развитие

Категория: Статии

НПО имат право да получават чуждестранно финансиране

Статията разглежда ограничаването на източниците на финансиране за НПО като нарушаване на принципите на демократичните общества.

Restricting NGOs may be the first rule of the Autocrats School, but it violates the first principles of democratic societies. Kenneth Roth argues why NGOs getting foreign funds is not a treason but a democracy.

Година на издаване: 2013

Eзик: английски

Автор: Kenneth Roth

Издател: International Service for Human Rights

Линк към страница