English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Cash is King: Impact of the Ukraine War on Illicit Financial Flows in South Eastern Europe

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Cash is King: Въздействието на войната в Украйна върху незаконните финансови потоци в Югоизточна Европа

Докладът предлага оценка на незаконните финансови потоци в осем балкански страни след инвазията на Русия в Украйна. Фокусът е върху източниците и каналите в региона, както и на бизнес моделите, използването на информация и комуникационни технологии.

The primary goal of this report is to assess the major enablers and vulnerabilities of illicit finance in the eight Balkan countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia) after Russia’s invasion of Ukraine. More concretely, the study aims to analyze the primary IFFs sources and channels in the region, and identify any emerging trends concerning modus operandi, routes, business models, use of information and communications technology.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Автор: Ваня Петрова

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница