English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Fuel to the fire: Impact of the Ukraine war on fuel smuggling in South Eastern Europe

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Масло в огъня: Въздействие на войната в Украйна върху контрабандата на горива в Югоизточна Европа


Докладът предлага анализ на механизмите на контрабанда по време на кризи и нестабилност на Балканите, вземайки предвид външни и вътрешни фактори. Представени са също методите, участниците и каналите, както и страните, които са най-застрашени.

This report analyzes the mechanisms of fuel smuggling during times of crisis and instability in the Balkans, considering both internal and external factors that contribute to the overall landscape. It identifies lessons learned from fuel smuggling in the early 1990s and then moves to explain the evolution of this activity with reference to trafficking methods, actors and routes through to 2022. The report also identifies countries in the Balkans at particular risk from fuel smuggling, as well as hot spots that allow illicit trade, particularly on rivers and seas. The report, furthermore, assesses the typical profile of criminal actors active in fuel smuggling. The research is limited to cross-border fuel smuggling operations rather than illegal distribution within a specific country.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Автор: Sasa Djordjevich

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница