English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Disruption or displacement? Impact of the Ukraine war on drug markets in South Eastern Europe

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Разпад или промяна на локациите: Въздействието на войната в Украйна върху пазарите на наркотици в Югоизточна Европа

Докладът се основава на предположението, че поради засиленото военно присъствие в региона традиционната търговия с наркотици е временно прекъсната и се използват алтернативни пътища през Балканите.

This report assesses whether the war in Ukraine and its resulting disruption are having a significant impact on drug flows through South Eastern Europe. The research is based on the assumption that, because of an intensified military presence in Eastern Europe, traditional flows of drugs have been, at least temporarily, disrupted. This includes the northern route of opioids from Afghanistan, which supplies large markets across Central Asia, Russia, Ukraine and Belarus. Furthermore, other drug routes, such as for cocaine from Latin America to the port of Odessa, have atrophied. Conversely, flows along alternative routes, such as the Balkan route, appear to have intensified.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Автор: Ruggero Scaturro

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Свали документа