English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Global Organized Crime Index

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Глобален индекс на организираната престъпност

Индексът измерва нивото на организирана престъпност, но също и устойчивостта към нея. Картата предлага профили на страните. България е на 70-то място от 193 страни, на 10-то от 44 страни в Европа и на 7-о от 17 страни в Централна и Източна Европа.

The Global Organized Crime Index is a tool for measuring the level of organized crime and the resilience to it in 193 countries and territories.

Година на издаване: 2021

Eзик: английски

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница