English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
UN 'Cybercrime Treaty' Legal And Human Rights Safeguards

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Договорът за киберпрестъпност на ООН - правни гаранции и защита на човешките права

Доклад от кръгла маса, състояла се на 30 март 2023

Report on a round table meeting on 30 March 2023.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Автор: Ana Paula Oliveira and Summer Walker

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Свали документа