English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Measuring organized crime: A series of 13 discussion papers, one for each illicit market considered during the development of the Index.

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Измерване на организираната престъпност: серия от 13 дискусионни материала, по един за всеки от незаконните пазари

На страницата можете да намерите първите 4 дискусионни публикации: 1- Seizure Data; 2 - IUU Fishing; 3 - Mafia Style Crimes; 4 - Illicit Trade and Counterfeit Goods. Тези материали са част от процеса на подготовка на втория глобален Индекс на организираната престъпност, който се очаква през септември 2023 г.

As a prelude to the launch of the second iteration of the Global Organized Crime Index, we are publishing these 13 discussion papers, one for each illicit market considered during the development of the tool. The papers, written by international experts, focus on defining and measuring criminal markets. The first 4 are already published on this page.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Автор: Nina Kaysser, Fiona M Underwood, Graeme Macfadyen, Anna Sergi, Stefano Betti

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница