English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Observatory of Illicit Economies in South Eastern Europe: Issue of 16 August 2023

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Бюлетини

Обсерватория за незаконни икономики в Югоизточна Европа: Бюлетин от 16 август 2023 г.

Издание на бюлетина на обсерваторията от 16 август 2023 г.

In this issue of the Risk Bulletin of the Observatory of Illicit Economies in South Eastern Europe, we start by looking at migrant smuggling through Bosnia and Herzegovina, and the growing violence associated with it. We then look at the massive influx of weapons into Ukraine and how this could have an effect in the flows of weapons through South Eastern Europe.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница