English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Dangerous games: Football hooliganism, politics and organized crime in the Western Balkans

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Опасни игри: футболно хулиганство, политика и организирана престъпност в Западните Балкани

Докладът съставя карта на най-големите клубове на поддръжници на футболни отбори във всяка от страните в Западните Балкани. Фокусът е върху футболни хулигани и ултраси и как футболното хулиганство е свързано с организираната престъпност и политиката.

The report begins by mapping the major football supporters’ clubs in each of the Western Balkan countries. It then identifies which of these groups can be considered ‘ultras’. Further analysis singles out which of these ultras groups demonstrate attributes of football hooliganism, and how this hooliganism is linked to organized crime and politics.

This report is careful to make a distinction between ultras and football hooligans:
  •     Ultras are understood to be groups of hard-core football fans affiliated to a particular team;
  •     Football hooligans engage in violence within the football milieu and some of these hooligans are involved in organized crime.

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Sasa Djordjevich, Ruggero Scaturro

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Линк към страница